Monthly Archives: May 2016

รักษาสิว แบบบนี้ก็ได้เหรือ

รักษาสิว แบบนี้ก็ได้เหรือว่าอย่างไร มันหายได้ จะต้องการแบบนี้เลยหรือว่าอย่างไร มันไม่มีทางเลย   ผมคิดค้นเรื่องนี้เอง ทำให้ผมเองได้เรียนรู้ว่าเขาว่ามานั้นไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้ มันก็ต้องเท่านี้หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเกิดขึ้นเลย จะมาวันนี้ได้ไหม ที่ว่าจะต้องการ รักษาสิว