Monthly Archives: November 2015

เท่านี้ก็คือ ครีมแต้มสิว

เราว่าเท่านี้หละที่คิดว่าดีกว่า ครีมแต้มสิว ทีว่าหละทำงานอย่างไร ก็ตามเพื่อน ๆ เองก็บอกมาตามนี้หละครับ ทางนี้ผมเองก็มาตามที่เขาบอกว่าดีหละ ที่นั่นก็ดีหละ ที่นี่ดีหละ ทางนี้ก็ดีหละ คุณละต้องการแบบไหนมากกว่าไหม มาตามที่ต้องการมากกว่าไหม ครีมแต้มสิว