เท่านี้ก็คือ ครีมแต้มสิว

เราว่าเท่านี้หละที่คิดว่าดีกว่า ครีมแต้มสิว ทีว่าหละทำงานอย่างไร ก็ตามเพื่อน ๆ เองก็บอกมาตามนี้หละครับ ทางนี้ผมเองก็มาตามที่เขาบอกว่าดีหละ ที่นั่นก็ดีหละ ที่นี่ดีหละ ทางนี้ก็ดีหละ คุณละต้องการแบบไหนมากกว่าไหม มาตามที่ต้องการมากกว่าไหม ครีมแต้มสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>