สิวอุดตัน ก็เลยมาได้มากกว่ามั้ง

ที่อุบลของเรา สิวอุดตัน ทีว่าของเราเองมาตามที่น่าจะมากกว่าทีว่าน่าจะได้มากกว่า เราว่าเอง มาตามหาคนที่น่าจจะมารักษาหายอย่างไม่น่าเชือว่าน่ขาจขะไดมากวก่า อิอิ การที่เดนิทางมาจนตัวเองได้ลืมเลือน จนตัวเองไม่มีค่าอะไร้ลย ก็จำได้มากกว่า นะ อิอ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>