รักษาสิว แบบบนี้ก็ได้เหรือ

รักษาสิว แบบนี้ก็ได้เหรือว่าอย่างไร มันหายได้ จะต้องการแบบนี้เลยหรือว่าอย่างไร มันไม่มีทางเลย   ผมคิดค้นเรื่องนี้เอง ทำให้ผมเองได้เรียนรู้ว่าเขาว่ามานั้นไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้ มันก็ต้องเท่านี้หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเกิดขึ้นเลย จะมาวันนี้ได้ไหม ที่ว่าจะต้องการ รักษาสิว 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>