ครีมรักษาสิว เผื่อคิดว่าเราว่าเองไม่ได้

ครีมรักษาสิว เผื่่อคิดว่าเราไม่มีทางเลย มันไม่มีทางเลย ผมคิดว่าสิวหายได้ไหม มันไม่มีทางเลย เราว่ามันไม่มีทางเลย ผมอยากจะให้เพื่อน ๆ ได้ อ่านตหลาย ๆ อย่างที่ผมเองได้เขียนออกมาเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการที่สุดเท่านี้เอง มันไม่มีทางเลย ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>